ระบบได้ตัดการเชื่อมต่อของท่าน เนื่องจากไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที

ปิดหน้าต่าง